Nechceme Vám říkat, co máte nakoupit.
Řekněte Vy nám, co potřebujete.

Vysvětlení pojmů

Co je povinný podíl?

Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového přepočteného počtu svých zaměstnanců. V praxi to znamená,že v podstatě každý 25-tý zaměstnanec musí být OZP.

Co je náhradní plnění?

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.


Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  1. zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  2. odebrat zboží či služby v roce 2012 v hodnotě 170.856 Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění,nebo
  3. odvést do státního rozpočtu 61.020 Kč.

 

! ! ! ! !

Pozn.: Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve výši 24.408,00 Kč.

Údaje pro rok 2013 budou stanoveny MPSV během prosince 2013

! ! ! ! !

 

O nás

Vítejte na stránkách společnosti ELOTEX spol. s r.o. , která byla založena 16. října 1991 jako obchodní společnost zabývající se velkoobchodní činností v tuzemsku, jakož i vývozem rozličných komodit do zahraničí. V letech 1999-2005 svou působnost rozšířila na oblast cestovního ruchu a provozovala horský hotel v Jizerských horách. Po celou dobu své existence rovněž poskytuje ekonomické a organizační poradenství širokému spektru ekonomických subjektů. V posledních letech se navíc specializuje na problematiku zaměstnávání osob zdravotně postižených a řešení povinností zaměstnavatelů s tím spojených.Čím se zabýváme

 

 

 

 Naše společnost finančně podporuje

 

 

 

©2008, Elotex, spol s r.o.
webdnes.cz